Announcements

Bölüm öğretim üyemiz Prof.Dr. Murat Caner Testik, American Society For Quality (ASQ)'nin dergisi Quality Engineering'in yeni editörü olarak seçilmistir.






TAI (TUSAŞ) ile işbirliği protokolü

TAI ile eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin işbirliğini geliştirmek ve yerleştirmek üzere bir işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda taraflar, ortak araştırma ve geliştirme projeleri yapma adına birbirleriyle etkili bir koordinasyon halinde olacak, ortak konferans, seminer, sempozyum, panel gibi bilimsel aktiviteler organize edebilecek, karşılıklı olarak belirlenebilecek konularda birbirlerine sertifika eğitimleri ve kurs verebilecektir. Üniversitenin lisansüstü öğrencileri, öğretim üyeleri ve personeli tez ve proje çalışmalarında, önceden koordine edilmek suretiyle TAI’nin tesis ve laboratuvar olanaklarından TAI’nin iş yükü ile tesis ve iş güvenliği uygulamaları da dikkate alınarak faydalanabilecektir. Sözleşmenin yürütülmesinde Hacettepe Üniversitesi’nden Prof.Dr. Murat Caner Testik (Endüstri Mühendisliği) temas noktası olarak faaliyet gösterecektir.



Our faculty member Prof. Dr. Murat Caner Testik was the guest of the "Hayatin Sesi" TRT Radio 1 program, presenting and discussing the Fourth Industrial Revolution

Endüstri Mühendisliği Tezli, Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Tezsiz ve Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programları için başvuru tarihleri 06-22 Haziran 2016 tarihleri arasındadır (02.06.2016)

2015-2016 Bahar Dönemi Mühendislik Yönetimi ve Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği bütünleme programları (06.06.2016)

2015-2016 Spring Semester Resit exam schedule has been announced. (06.06.2016)

2015-2016 Spring Semester Industrial Engineering BSc and MSc Course Schedule

2015-2016 Bahar Dönemi Mühendislik Yönetimi ve Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği ders programları

Katkı payı ödemeleri ve ders programlarının yapılması 07.09.2015 – 11.09.2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

Beytepe Campus Shuttle Bus Service will be offered as of February 10, 2015, Tuesday within the campus during weekdays (10.02.2015)

10 Şubat 2015 Salı günü itibarıyla mesai günleri içerisinde Beytepe Yerleşkesi Kampüs içi Ring Servisi Hizmeti başlatılmıştır (10.02.2015). 

ÜNİ101 Üniversite Yaşamına Giriş zorunlu dersi hakkında

Yüksek Lisans Programlarına kesin kayıt için gerekli olan evraklar

2014-2015 Yüksek lisans kayıtları hakkında (01.09.2014)


Member of
SAP University Alliances



Hacettepe University Department of Industrial Engineering
06800 Beytepe Ankara